Social media – Informacja o przetwarzaniu danych

Na wstępie zaznaczyć należy, iż poniższa informacja nie dotyczy przetwarzania
Twoich danych osobowych przez administratorów poszczególnych serwisów
Facebook, Instagram które posiadają własne zasady przetwarzania danych
osobowych określone w ich Politykach prywatności.

Poniższa informacja określa jedynie zasady przetwarzania danych osobowych
przez Administratora Państwa danych osobowych tj.: Tobacco Farm Group
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Malanowie Nowym 19 09-
228 Malanowo Nowe wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000880743 NIP 7761706384
kapitał zakładowy 100 000 zł. (dalej zwana Administratorem).
Profil Administratora we wskazanych powyżej social mediach są publiczne,
tzn., że zawartość publiczną może zobaczyć każdy, w tym osoby, które nie są
Użytkownikami danego serwisu, a które korzystają z innych mediów takich jak
prasa oraz innych serwisów internetowych.
Więcej informacji o profilach publicznych w danym serwisie: Facebook profil
publiczny, Instagram profil publiczny
Administratorami danych osobowych są również serwisy internetowe na których
utworzone są te profile: Facebook Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Grand
Canal Harbour Dublin 2 Ireland (dalej „Facebook”), który przetwarza Twoje
dane osobowe na zasadach wskazanych w swojej Polityce prywatności oraz
wskazanych przez niego Regulaminach.
Cele i podstawy prawne przetwarzania:
przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeżeli obserwujesz, subskrybujesz lub
komentujesz nasz profil. Odwiedzając nasze profile udostępniasz nam swoje
dane osobowe (np. nazwę konta, komentarze, polubienia, identyfikatory
internetowe oraz adres IP urządzenia, z którego korzystasz). Zakres danych,
który jest dla nas widoczny zależy od ustawienia przez Ciebie prywatności i
tego czy Twój profil jest prywatny czy publiczny. Twoje dane są przetwarzane

w celu umożliwienia nam efektywnego prowadzenia naszego profilu oraz
komunikowania się z Tobą.
Na profilach przedstawiamy informacje o podejmowanych przez nas
inicjatywach w tym promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, których jesteśmy
organizatorem.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO tj, prawnie uzasadniony interes administratora danych, który polega na
promowaniu działań podejmowanych przez OIRP i informowaniu o
organizowanych wydarzeniach, podnoszeniu jakości świadczonych przez nas
usług, a także bieżąca komunikacja z Użytkownikami fanpage. Przetwarzamy
dane również w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach statystycznych i
analitycznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych
polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników naszego profilu,
a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i
świadczonych usług.
W zakresie w jakim korzystamy z narzędzia do analiz i statystyk
współadministrujemy danymi z poszczególnymi serwisami, na których mamy
utworzony profil publiczny:
Współadministratorzy:
Facebook Ireland Limited i OIRP – Więcej informacji pod linkiem
Administrator statystyk, strony i Facebook Audience Insights
Odbiorcy danych: podmioty świadczące dla Administratora usługi oraz
podwykonawcy administratora danych (np. podmioty przetwarzające), w celu i
zakresie niezbędnym do realizacji poleceń administratora na podstawie umów
oraz organy i podmioty określone w przepisach prawa.